Bienvenido Lumbera at ang Kaniyang Suri sa CHED Memo 20-2013

20“Ang wika ay palatandaan ng identidad ng isang bayan… ang nag-uugnay sa estudyante sa kaniyang pamilya, komunidad na kaniyang pinanggalingan, sa kahapon ng bayan.”

– BIENVENIDO LUMBERA, Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan

ISULONG ANG FILIPINO, ANG WIKANG PAMBANSA!
ASIGNATURANG FILIPINO SA KOLEHIYO!
FILIPINO BILANG WIKANG PANTURO AT WIKA NG PANANALIKSIK!
IBASURA ANG CHED MEMO 20-2013!!!

MANINDIGAN PARA SA MAKABAYANG EDUKASYON!