The Virgin Labfest 13: Wagas

The Virgin Labfest Page Liked · May 30 ·

 

June 28 o July 6, 2017
Cultural Center of the Philippines 
Pasay City

 

 

Related News:

Wagas na Pagsusulat para sa Teatro
Launch of Mga Piling Dula mula sa Virgin Labfest 2013-2016 Ikatlong Antolohiya

Call for Volunteer Actors for the Virgin Labfest 13 Writing Fellowship Program Showcase